Werkwijze mediation

Intake

Als mensen bereid zijn een gesprek aan te gaan over het conflict of de spanningen die er tussen hen bestaan, vindt in principe een individuele intake plaats. Betrokkenen ervaren dit vaak als prettig. Daarnaast kan ik als mediator een beeld krijgen van wat er speelt en wat de impact is. Ook is de intake bedoeld om te kijken of er een klik is. Het is voor iedereen van belang om vast te stellen dat er een vertrouwensbasis is voordat het traject wordt gestart en dat er voldoende commitment ofwel betrokkenheid is om mediation een kans te geven.

Tekenen van mediationovereenkomst

De door de deelnemers getekende mediationovereenkomst vormt het officiële startsein van de mediation. In de gezamenlijke gesprekken die volgen, krijgen de betrokkenen de gelegenheid om aan te geven hoe ze tegen de situatie aankijken. Het conflict zorgt er vaak voor dat de communicatie niet meer goed verloopt en dat de impact bij mensen groot is. Tijdens de sessies probeer ik als mediator de invloed van het conflictverhaal te verkleinen en samen met de betrokkenen op zoek te gaan naar ‘dat wat er nog wel is’. De totale doorlooptijd van de mediation varieert van enkele weken tot enkele maanden. Soms zijn er slechts één tot twee gesprekken nodig.

Uitkomst of oplossing

Het resultaat van de mediation kan zijn dat het vertrouwen tussen de deelnemers is hersteld. Het komt ook voor dat de uitkomst is dat herstel van de (arbeids)relatie niet langer mogelijk is. In beide gevallen is het goed om in overleg (richtinggevende) afspraken te maken. Deelnemers kunnen de oplossing of uitkomst van de mediation vastleggen in een zogenaamde vaststellingsovereenkomst. Dit is het resultaat van de afspraken die zijn gemaakt gedurende de mediation. In voorkomende gevallen zal de overeenkomst door externe deskundigen op fiscale – of juridische aspecten getoetst worden.

Rol mediator

Als mediator probeer ik het best mogelijke gesprek tussen mensen te faciliteren. In conflictsituaties staan mensen vaak minder open voor wat de situatie voor de ander betekent. Vanuit mijn rol probeer ik aandacht voor wederzijds begrip te creëren en communicatiepatronen te doorbreken. Vertrouwen, veiligheid en oprechte aandacht zijn heel belangrijk in dit proces, wat de uitkomst ook mag zijn!