‘Zowel de werknemer als de werkgever heeft er belang bij dat een conflict niet alleen snel, maar ook goed wordt opgelost.’

Arbeidsmediation: wat is het?

We brengen een groot deel van ons leven door op het werk. Een arbeidsrelatie is dan ook een van de meest intensieve relaties. Een verstoorde werkrelatie kan diep ingrijpen. Ruim een kwart van de ziektegevallen heeft met spanningen op de werkvloer te maken. Zowel de werknemer als de werkgever heeft er belang bij dat een conflict niet alleen snel, maar ook goed wordt opgelost.

Vaak zijn er maar een paar gesprekken nodig om de communicatie tussen partijen weer op gang te brengen of -als het niet anders kan- op een goede manier afscheid van elkaar te nemen.

De Wet Verbetering Poortwachter legt een gezamenlijke verantwoordelijkheid bij de werkgever en werknemer neer voor reïntegratie bij de eigen werkgever of bij een andere werkgever, wanneer dit bij de eigen werkgever niet meer mogelijk is. Bij mediation krijgen beide partijen de gelegenheid hun verhaal te doen en onder begeleiding van mij als mediator worden de achtergronden en mogelijke oplossingen besproken.

Wanneer besloten is dat de werknemer en de werkgever niet meer met elkaar verder kunnen is er een speciale vorm van arbeidsmediation, namelijk exit mediation. Deze wordt ingezet bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst, zodat de betrokkenen op een bij hen passende manier de arbeidsrelatie kunnen beëindigen en zo goed mogelijk uit elkaar kunnen gaan. Dit is en voelt vaak veel beter dan de onzekerheid die een rechterlijke procedure met zich meebrengt.

In de praktijk zien we dat arbeidsconflicten vaak (te) lang blijven liggen. Escalatie kan voorkomen worden door de inzet van mediation. In de door bedrijfsartsen gebruikte STECR-werkwijzer -de richtlijnen voor bedrijfsartsen en andere arbo-professionals- is voor mediation ook een duidelijke rol weggelegd. Bedrijfsartsen kunnen dit als geen ander vroegtijdig signaleren. Ik ben gespecialiseerd arbeidsmediator en werk samen met verschillende bedrijfsartsen.