‘De kracht van Van der Meer Mediation & Coaching ligt op het relationele vlak en het opbouwen van een vertrouwensrelatie met de betrokken partijen.’

‘Het is mijn passie is om mensen bij elkaar te brengen, zelfs als het bijna onmogelijk lijkt én om mijn klanten te helpen het beste uit zichzelf te halen.’

Mediation

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling en vandaag de dag niet meer weg te denken als methode voor het hanteren en oplossen van (dreigende) conflicten.  Steeds meer bedrijven en particulieren schakelen een mediator in bij spanningen, conflicten of andere gevoelige kwesties. Dit kan zowel in de werk- als privésfeer zijn. Wanneer de spanning tussen mensen dusdanig oploopt dat de communicatie op slot zit en relaties onwerkbaar worden of vastlopen, kan mediation uitkomst bieden.

Het kan bijzonder veel impact hebben als het vertrouwen onder druk komt te staan, wanneer de communicatie vastloopt en wanneer alle pogingen om de situatie zelf te verbeteren op niets uitlopen. Graag ondersteun ik hierbij. Mijn manier van werken sluit aan bij de ‘narratieve mediation’. Bij deze methode is veel aandacht voor de relationele kant van het conflict.

Het kan lastig kiezen zijn binnen het grote aanbod van mediators. De kracht van Van der Meer Mediation & Coaching ligt op het relationele vlak en het opbouwen van een vertrouwensrelatie met de betrokken partijen. Mede om deze reden vindt ook in vrijwel alle gevallen voorafgaand aan het mediationtraject een afzonderlijke intake plaats met de deelnemers, om een beeld te kunnen krijgen van de situatie en de impact daarvan op betrokkenen. Daarnaast is de intake belangrijk om te kunnen vaststellen of er een klik is met mij als mediator.

Uiteraard ben ik aangesloten en geregistreerd bij de Mediatorsfederatie Nederland (MfN), het keurmerk voor mediators in Nederland. Als je kiest voor een geregistreerde mediator, kies je voor kwaliteit!