In de Arbowet is geregeld dat werkgevers verantwoordelijk zijn voor de psychosociale arbeidsbelasting (PSA),
waar ook ongewenste omgangsvormen onder vallen. De werkgever heeft de taak hier een klachtenprocedure voor op te stellen. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is een logische volgende stap.

Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen

Ongewenste omgangsvormen kunnen in iedere organisatie voorkomen. Pestgedrag, buitensluiten, agressie en geweld; medewerkers kunnen er letterlijk ziek van worden. Op grond van de Arbowet zijn organisaties verplicht om medewerkers hiertegen te beschermen. De beschikbaarheid van een externe Vertrouwenspersoon helpt bij het voorkomen en beperken van stress, psychosomatische klachten, functioneringsproblemen en langdurig ziekteverzuim bij medewerkers. Vanuit een objectieve positie kan ik als externe Vertrouwenspersoon een luisterend oor en ondersteuning bieden aan medewerkers en management. Hiermee voldoet u al voor een belangrijk deel aan de wettelijke verplichting om beleid te voeren gericht op het voorkomen en beperken van psychosociale arbeidsbelasting.‚Äč

Vertrouwenspersoon Integriteit

De Wet Huis voor Klokkenluiders verplicht werkgevers met meer dan 50 medewerkers een beleid rond integriteit te voeren. Doel van de wet is de voorwaarden voor het melden van maatschappelijke misstanden binnen organisaties te verbeteren door onderzoek naar misstanden mogelijk te maken en melders van misstanden beter te beschermen.
Daar hoort een interne meldregeling bij, zodat medewerkers veilig misstanden kunnen melden. De rol van de Vertrouwenspersoon Integriteit is hierin belangrijk. Net als de Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen biedt deze een veilig platform en aanspreekpunt om integriteitskwesties vertrouwelijk te bespreken en veilig te melden.

Kernwaarden voor mij zijn vertrouwen, laagdrempeligheid, veiligheid en deskundigheid. Ik ben zowel inzetbaar als gecertificeerde Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen als Vertrouwenspersoon Integriteit.